Validering af nye strategier

Formålet med dette arbejde er at vurdere, om der opnås bedre resultater ved anvendelse af de udvidede høretests og tilpasningsstrategier, som udvikles i projektets første fase. En antal brugere vil gennemgå en revideret protokol, hvor høretests og tilpasning vil være delvis eksperimentel men evt. yderligere opfølgning og tests af udbytte. Arbejdet vil bidrage til at kortlægge den potentielle gevinst ved evt. supplerende målinger og give grundlag for at prioritere evt. nye strategier for forskellige bruger grupper.

Personer

Medicinsk Audiolog
Odense Universitetshospital
Teknisk Audiolog
Odense Universitetshospital
Teknisk Audiolog
Aalborg Universitetshospital
Lektor
Aalborg Universitet
Post Doc
Danmarks Tekniske Universitet
Seniorkonsulent
FORCE Technology
Seniorkonsulent
FORCE Technology
Senior forsker
Oticon
Seniorforsker
GN Resound
Forskningsingeniør
WSAudiology

Ressourcer

Publikationer

Sorry, no publications matched your criteria.

Andet

Sorry, no publications matched your criteria.

Universitetshospitaler

Odense Universitetshospital
Rikke Schnack-Petersen
rikke.schnack-petersen@rsyd.dk

Aalborg Universitetshospital
Michael Gaihede
mlg@rn.dk

Københavns Universitetshospital
Jesper Borchorst Yde
jesper.borchorst.yde.01@regionh.dk

Universiteter

Syddansk Universitet
Jesper Hvass Schmidt
jesper.schmidt@rsyd.dk

Aalborg Universitet
Dorte Hammershøi
dh@es.aau.dk

Danmarks Tekniske Universitet
Torsten Dau
tdau@dtu.dk

GTS

FORCE Technology
Gert Ravn
gera@force.dk

 
 
 

 
 
 

Industri

Oticon
Karen Wibling Solgård
kaws@oticon.dk

GN Resound
Nikolai Bisgaard
nbisgaard@gnresound.com

WSAudiology
Filip Marchman Rønne
filip.roenne@wsa.com