Projektmøder med lyd

Fotoet viser nogle af BEAR projektets deltagere under diskussionen af fremtidige lyttetests (fra venstre Sabina HS Houmøller, Anne Wolff, Jesper Hvass Schmidt, Gert Ravn, Karen Wibling Solgaard og Thomas Behrens).

Projektmøder med lyd

Der afholdes løbende projektmøder for projektets deltagere, typisk seks fælles møder årligt samt adskillige separate møder med snævrere dagsordner. Den 13. juni 2017 blev der på Aalborg Universitet holdt et fællesmøde for alle projektets aktive arbejdsområder, hvor der bl.a. var planlagt demonstration af nogle af de psykoakustiske tests, som kan blive til fremtidige høretests.

For mange af disse tests gælder, at man vil skulle lytte til forskellige stumper lyd og ofte sammenligne lyde, som er meget ens. Det er både vanskeligt og trættende, og vi bruger derfor en del tid på at vælge netop den metode, som giver mest ny viden på kortest mulig tid og med mindst gene for patienten. Nogle af metoderne vil kunne bruges både med og uden høreapparat, mens andre er skræddersyede til det ene eller andet.

På projektmødet gjorde vi også status på registrering af data til den centrale kliniske database. Der er allerede indsamlet langt over halvdelen af de data, som skal udgøre referencen for de evt. nye strategier for høreprofiler og tilpasning, som skal afprøves senere. Det tager lidt længere tid end oprindeligt planlagt, fordi der også gennemføres målinger med mikrofoner bag høreapparaterne til dokumentation, hvilket ikke indgår i klinikkernes almindelige rutine. Alligevel skrider arbejdet planmæssigt frem, og indsamlingen af reference data ventes afsluttet ultimo 2017.

Lyttetests ved projekt møde (fra venstre Federica Bianchi, Sébastien Santurette, Erik Schmidt, Tobias Neher, Ariane Laplante-Lévesque og Torsten Dau).