Brugere med dårligt udbytte

Ind imellem er der patienter med høreproblemer, som tilsyneladende ingen gevinst har af en høreapparat behandling. Der er også patienter i de audiologiske klinikker, som oplever høreproblemer, men hvor det ikke er indlysende fra de grundlæggende høretests, at løsningen er et høreapparat. For disse brugere kan der være meget lidt at gøre, men de kan muligvis lære os mere om kompleksiteten i problemstillingerne, og hvordan hørelsen fungerer.

Dette arbejde startes ultimo 2017.

Personer

Ressourcer

Publikationer

Andet

Universitetshospitaler

Odense Universitetshospital
Rikke Schnack-Petersen
rikke.schnack-petersen@rsyd.dk

Aalborg Universitetshospital
Michael Gaihede
mlg@rn.dk

Københavns Universitetshospital
Jesper Borchorst Yde
jesper.borchorst.yde.01@regionh.dk

Universiteter

Syddansk Universitet
Jesper Hvass Schmidt
jesper.schmidt@rsyd.dk

Aalborg Universitet
Dorte Hammershøi
dh@es.aau.dk

Danmarks Tekniske Universitet
Torsten Dau
tdau@elektro.dtu.dk

GTS

DELTA a part of FORCE Technology
Gert Ravn
ger@delta.dk

 
 
 

 
 
 

Industri

Oticon
Karen Wibling Solgård
kaws@oticon.dk

GN Resound
Nikolai Bisgaard
nbisgaard@gnresound.com

Widex
Filip Marchman Rønne
firo@widex.com