Velkommen, Tobias Neher

Den 1. august 2017 starter Tobias Neher som lektor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet i en af senior forsker stillingerne i BEAR projektet. Han kommer fra afdelingen for medicinsk fysik ved Oldenburg Universitet i Tyskland, hvor han havde en stilling som forskningsgruppeleder. Han har været ansvarlig for en række forskningsprojektet med relation til individualisering, tilpasning og vurdering af høreapparater, hvor mange af projekterne er udført i samarbejde med høreapparat industrien. Før hans stilling ved Oldenburg universitet, arbejdede hans som forskningsingeniør og projektleder ved Oticons forskningscenter, Eriksholm i Danmark. Her var han involveret i forskellige audiologiske forskningsprojekter. Hans universitets- og forskeruddannelse er indenfor områderne Audio Engineering, psykoakustik og rumlig lyd.

“Muligheden for at blive en del af et større projekt, der har det mål at fremme området for hørerehabilitering med partnere fra universiteter, hospitaler, og høreapparat industrien gjorde denne stilling meget attraktiv ”, siger Tobias Neher. “I denne stilling forventer jeg at kunne gøre gavn af min ekspertise i høreapparater og min erfaring med at udføre translatorisk forskning på området.”

Tobias Neher vil være tilknyttet BEAR projektet bredt, og vil fra starten bidrage især til arbejdsområderne for nye strategier for høreprofiler og tilpasning as well as validerung af nye strategier.

Velkommen, Tobias!