Jens Bo Nielsen

Post Doc
Danmarks Tekniske Universitet

Jens Bo Nielsen

Jens Bo Nielsen er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby. Efter endt uddannelse arbejdede han i industrien, blandt andet med udvikling af software til telefoncentraler og mobiltelefoner. I 2009 tog han en PhD grad inden for psykoakustik ved Center for Anvendt Høreforskning (DTU). Her har han siden produceret flere talematerialer og tests til måling af taleforståelighed. Blandt de udviklede tests er den danske udgave af Hearing In Noise Test (HINT). Jens Bo er ansat i BEAR projektet som seniorforsker og arbejder med udvikling af nye høreprøver til måling af, hvilket udbytte brugerne har af deres høreapparater.

Arbejdsområde

Jens Bo Nielsen arbejder med Performance med høreapparat, hvor han udvikler nye tests til måling af brugernes udbytte af deres høreapparater. Målingerne fokuserer på parametre som taleforståelighed, støjgener, retningsbestemmelse mv.

Ressourcer

Publikationer

2020

Lund, Katja; Ordoñez, Rodrigo; Nielsen, Jens Bo; Hammershøi, Dorte

“Yes, I have experienced that!” – How daily life experiences may be harvested from new hearing aid users Inproceedings

Kressner, Abigail Anne; Regev, Jonathan; Christensen-Dalsgaard, Jakob; Tranebjærg, Lisbeth; Santurette, Sébastien; Dau, Torsten (Ed.): Proceedings of the International Symposium on Audiogory and Audiological Research, pp. 381-388, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Andet

2020

Nielsen, Jens Bo; Lund, Katja

Assessing the aided performance of hearing aid users – in the clinic and in real‐life Conference

Webinar, 1 December 2020, Danish Acoustical Society, 2020.

Links | BibTeX

2019

Nielsen, Jens Bo

The BEAR-project: “How to assess the performance of hearing-aid users” Conference

Invited presentation at Danish Technical Audiological Society's annual meeting, 27-28 Sept 2019. Hotel Vejlefjord, Stouby, Denmark, 2019.

Links | BibTeX

Lund, Katja; Ordoñez, Rodrigo; Nielsen, Jens Bo; Hammershøi, Dorte

"Yes, I have experienced that!" - How daily life experiences may be harvested from new hearing aid users Conference

Poster presentation at the International Symposium on Auditory and Audiological Research: Vol. 7: Auditory Learning in Biological and Artificial Systems, (SP.41), The Danavox Jubilee Foundation 2019.

Abstract | Links | BibTeX

Lund, Katja; Ordoñez, Rodrigo; Nielsen, Jens Bo; Hammershøi, Dorte

Sentence-based experience-logging in new hearing aid users Conference

Poster presentation at the Conference for Internet and Audiology, Southampton, 17-19 June 2019., (15), 2019.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Nielsen, Jens Bo

A test battery for predicting the real-life performance of hearing aid Conference

Hearing Systems Presentation Day, DTU, Kgs. Lyngby, Denmark, 12 Oct 2018., 2018.

BibTeX

2017

Nielsen, Jens Bo

Et testbatteri til vurdering af høreapparatudbytte Conference

Presentation of the BEAR project at Bispebjerg Hospital, 2. november, 2017.

BibTeX

Nielsen, Jens Bo

A test battery for predicting the real-life performance of hearing aid users Conference

Poster presented at Hearing Systems presentation day, Kgs. Lyngby, Denmark, 12 October, 2017.

BibTeX

Universitetshospitaler

Odense Universitetshospital
Rikke Schnack-Petersen
rikke.schnack-petersen@rsyd.dk

Aalborg Universitetshospital
Michael Gaihede
mlg@rn.dk

Københavns Universitetshospital
Jesper Borchorst Yde
jesper.borchorst.yde.01@regionh.dk

Universiteter

Syddansk Universitet
Jesper Hvass Schmidt
jesper.schmidt@rsyd.dk

Aalborg Universitet
Dorte Hammershøi
dh@es.aau.dk

Danmarks Tekniske Universitet
Torsten Dau
tdau@dtu.dk

GTS

FORCE Technology
Gert Ravn
gera@force.dk

 
 
 

 
 
 

Industri

Oticon
Karen Wibling Solgård
kaws@oticon.dk

GN Resound
Nikolai Bisgaard
nbisgaard@gnresound.com

WSAudiology
Filip Marchman Rønne
filip.roenne@wsa.com