Filip Marchman Rønne

Leder af Audiologi
WSAudiology

Filip Marchman Rønne

Filip Marchman Rønne er ansat i Widex A/S som Director of Audiology. Han har en kandidatgrad som elektroingeniør og en PhD i psykoakustik. Hans kernekompetencer er lederskab, kommunikation, psykoakustik, audiologisk testmetodeudvikling, elektrofysiologi og signalbehandling. Filip Marchman Rønnes primære videnskabelige interesser er audiologiske og psykoakustiske testmetoder, samt evaluering af høreapparaters samspil med brugerne. Det sidste kommer til udtryk både i form af hørerelaterede tests i forhold til lydkvalitet og taleforståelighed, og i form af bredere metrikker som lytteanstrengelse eller livskvalitet.

Arbejdsområde

Filip Marhcman Rønne bidrager med sin erfaring indenfor psykoakustik og metoder til evaluering af bl.a. lydkvalitet.

Ressourcer

Publikationer

Sorry, no publications matched your criteria.

Andet

Sorry, no publications matched your criteria.

Universitetshospitaler

Odense Universitetshospital
Rikke Schnack-Petersen
rikke.schnack-petersen@rsyd.dk

Aalborg Universitetshospital
Michael Gaihede
mlg@rn.dk

Københavns Universitetshospital
Jesper Borchorst Yde
jesper.borchorst.yde.01@regionh.dk

Universiteter

Syddansk Universitet
Jesper Hvass Schmidt
jesper.schmidt@rsyd.dk

Aalborg Universitet
Dorte Hammershøi
dh@es.aau.dk

Danmarks Tekniske Universitet
Torsten Dau
tdau@dtu.dk

GTS

FORCE Technology
Gert Ravn
gera@force.dk

 
 
 

 
 
 

Industri

Oticon
Karen Wibling Solgård
kaws@oticon.dk

GN Resound
Nikolai Bisgaard
nbisgaard@gnresound.com

WSAudiology
Filip Marchman Rønne
filip.roenne@wsa.com