Velkommen, Stine Klausen

Den 15. august 2020 startede Stine Klausen i BEAR projektet som videnskabelig assisten ved Syddansk Universitet.

Stine Klausen fik sin Bachelorgrad i pædagogisk audiologi fra Syddansk Universitet, Danmark i 2016 for opgaven “ Ska’ du ik bar’ ha’ høreapparat? – en opgave om fælles beslutningstagen og behandlingspræferencer i forbindelse med behandling af høretab”. I 2018 fik hun sin Kandidatgrad i Audiologi for sit studie “HØRETRÆNING – udvikling af computerbaseret høretræningsprogram og kvalitativ undersøgelse af potentielle slutbrugeres oplevelser og holdninger”.

Stine Klausen valgte at søge stillingen som videnskabelig assistent, fordi hun er forskningsinteresseret og brænder for patientcentreret rehabilitation.

Velkommen, Stine Klausen!