Velkommen, Jens Bo Nielsen

Den 1. december 2017 startede Jens Bo Nielsen som seniorforsker ved Center for Anvendt Høreforskning på Danmarks Tekniske Universitet. Han har tidligere været projektansat samme sted og primært beskæftiget sig med udvikling af høreprøver og talematerialer til måling af taleforståelighed. I BEAR projektet vil Jens Bo fortsætte med at udvikle høreprøver, men med et bredere fokus. I BEAR er taleforståelighed et vigtigt område, men samtidig er brugernes samlede oplevelse af deres høreapparater af betydning. F.eks. vil de udviklede høreprøver inkludere målinger af, om brugeren er generet af støj eller har problemer med retningsbestemmelse af lyde.

Jens Bo Nielsen er glad for det samarbejde mellem universiteter, hospitaler og høreapparatindustrien, som er en væsentlig del af BEAR projektet. “Ofte er det en meget langsom proces at udbrede kendskabet til nye høreprøver – der kan gå år mellem en test er færdigudviklet til den bliver taget i klinisk brug. I BEAR har vi alle muligheder for at afkorte den proces,” siger han. “Samtidig kan vi under udviklingen af de nye tests drage fordel af de talematerialer, vi tidligere har udviklet på Center for Anvendt Høreforskning.”

Jens Bo Nielsen arbejder med området performance med høreapparat i samarbejde med primært Aalborg Universitet.

Velkommen, Jens Bo!