Velkommen, Gérard Loquet

Den 1. september starter Gérard Loquet som lektor ved Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital med opgaver indenfor BEAR projektet. Tidligere har han arbejde som neuroscientist ved Collège de France (Paris, Frankring), ved University of Fribourg og ved Lausanne Universitetshospital (Schweiz). Han har en PhD i biologi og medicinsk videnskab, en habilitationsgrad i neurophysiologi og toksikologi. Han har deltaget i adskillige forskningsprojekter vedrørende lydoplevelse med udgangspunkt i dyremodeller, elektrofysiologi og neuro anatomi af de auditive transmissionsveje og elektrisk neuro imaging i både mennesker og dyr. Han har samarbejdet med industri indenfor cochlear implantater og høreapparater, især igennem et europæisk multicenter klinisk forskningsprojekt for nye mellemøre implantater. Han nuværende forskningsinteresser inkluderer både lav- og høj-niveau auditory processering og mekanismer til multisensorisk integration for personer med nedsat hørelse.

Velkommen, Gérard Loquet!