Velkommen, Sreeram Kaithali Narayanan

Den 1. februar 2019 startede Sreeram Kaithali Narayanan som PhD studerende ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet.

Sreeram Kaithali Narayanan fik sin ingeniøruddannelse indenfor elektronik og telekommunikation fra Anna University i Indien i 2005. Han arbejdede for mere end 10 år i forskellige industri jobs med blandet rumakustik, før han tog sin kandidatgrad indenfor Lyd og Akustisk Teknologi ved Danmarks Tekniske Universitet i august 2018. Hans kandidat projekt fokuserede på forståelsen af betydningen af hovedbevægelser under måling af hjernestammeaudiometri i frit felt, som er en objektiv målemetode, som er foreslået som klinisk metode i forbindelse med høreapparat tilpasning af spædbørn. Fra 1. september 2018 til 23. januar 2019 arbejdede han som forskningsassistent ved gruppen for Akustisk Teknologi ved DTU.

Interessen for klinisk audiologi fik Sreeram Kaithali Narayanan under sit kandidat projekt, og ønsket om at komme i berøring med det kliniske miljø i Danmark fik Sreeram til at søge stillingen i BEAR projektet.

I BEAR projektet vil Sreeram Kaithali Narayanan primært arbejde med udfordringerne knyttet til brugere med dårligt udbytte af høreapparat rehabiliteringen.

Velkommen, Sreeram!