Dansk Lyd 2017 Research Talent Award

Ved Dansk Lyds Danish Sound Day 2017 den 18. maj i Struer, modtog Andreas Harbo Rukjær og Sigurd Møller van Hauen Dansk Lyds forskningstalentpris for deres arbejde med ”Estimering af de auditive filtres båndbredde ved analyse af forvrængningsprodukter i otoakustiske emissioner”.

Andreas og Sigurd studerer akustik og lydteknologi ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet, hvor de i deres 8. semester projekt arbejder med en objektiv metode til at karakterisere frekvens selektivitet. Projektet er baseret på tidligere publiceret forskning af bl.a. deres vejleder Rodrigo Ordoñez, hvor der ved meget lave frekvenser er konstateret en sammenhæng mellem nogle af de parametre, som man vælger ved måling af otoakustisk emission (OAE), og den frekvensselektivitet, som kan bestemmes med lyttetests [JARO 18(2) 197-208]. Andreas og Sigurd har videreudviklet måleplatformen og målt på unge normalthørende for at se, om der er en sammenhæng på individuelt niveau, og hvad karakteren af sammenhængen er, hvis der er en. Afhængigt af, hvilke relationer, der kan påvises, kan man overveje at variere andre parametre i OAE målingerne, end dem, man traditionelt bruger.

BEAR projektet har støttet Andreas og Sigurds projekt på flere måder. Dels har forskergruppen ved Hearing Systems, DTU Elektro delt eksisterende metoder til bestemmelse af ”auditory filter bandwidth” med de studerende. Desuden har BEAR projektet ydet beskeden finansiel tilskud gennem timekompensation af de 10 unge normalthørende, som deltog i målinger og lytteforsøg.