BEAR præsentation ved IDA Universe temadag

Den 7. maj 2018 var IDA Universe’s gruppe for sundhedsteknologi endnu engang vært for et arrangement med bl.a. indlæg om BEAR projektet (af Dorte Hammershøi).

Knap 90 deltagere havde trodset fristelsen til at blive hjemme i det skønne vejr, og deltog i arrangementet. Der blev givet en kort status for BEAR projektet, som bl.a. nu har indsamlet data for næsten 2000 patienter, som har fået deres hørelse testet og høreapparater tilpasset gennem det forløbne år. Der blev også givet et indblik i, hvilke nye metoder, der blandt andet diskuteres i projektet og hvilke forhåbninger, der knyttes til disse.

Spørgelysten var som altid stor, og der var tid til også at reflektere over bl.a. WHO’s bekymring for et stigende antal høreskader som følge af uheldige musik vaner, og de metoder, man evt. kan anvende til at konstatere tidligere høretab.

Mødet blev holdt på 15. etage i EY huset i Århus med en skøn udsigt over byens skyline (foto).