Annual Review 2017

BEAR projektet startede den 1. marts 2016, og det var derfor tid for “Annual Review” den 25. april 2017. Det foregik i år ved GN Resound i Ballerup med deltagelse af alle projekt deltagerne, samt projekt officer Peter Aadal Nielsen fra Innovationsfonden. Desuden deltog projektets rådgivende ekspert udvalg bestående af:

  • Stig Arlinger, Professor Emeritus fra Linköping Universitet, Sverige
  • Inga Holube, Professor at Jade University of Applied Sciences, Oldenburg, Tyskland
  • Norbert Dillier, Professor at the ENT Department Zurich Universitetshospital
  • Priya Singh, Director of Clinical Studies, UCL Ear Institute, Storbritannien
  • Majbritt Garbul Tobberup, formand for Høreforeningen i Denmark
  • Søren Hougaard, Secretary General for EHIMA

Dagens program bestod af en række planlagte præsentationer fra de tre aktive arbejdsområder, som allerede i løbet af det første år har fået sat skred i projektet.

Fra arbejdet med den kliniske database rapporterede Jesper Hvass Schmidt, Sabina HS Houmøller og Anne Wolff, at der allerede er mere end 500 patienter, som er registreret og kontaktet med henblik på inddragelse i BEAR projektet. Mange af disse patienter har allerede fået tilpasset høreapparater, og fået deres data registreret i den nye kliniske database.

Fra arbejdet med nye strategier for høreprofilering og tilpasning rapporterede Sébastien Santurette og Raul Sanchez Lopez om de metoder, som i øjeblikket er i forskernes søgelys. Arbejdet har afdækket et bredt spektrum af muligheder, som er blevet beskrevet, analyseret og diskuteret. Det rådgivende udvalg viste stor interesse for denne diskussion og de evt. nye muligheder, som nye tests kan give i forhold til høreapparatets tilpasning og/eller efterjustering.

Fra arbejdet med metoder til vurdering af brugerens høreoplevelse med høreapparat, rapporterede Sébastien Santurette, Jens Bo Nielsen og Dorte Hammershøi om de metoder, som overvejes. De fleste kræver omfattende lyttetests, som tager tid og som kan opleves som meget trættende. Forskerne har derfor stor opmærksomhed på at få metoderne afprøvet, inden de evt. bliver bragt i spil for en større patient gruppe. Det rådgivende udvalg fremhævede betydningen af dette forløb, som kan blive afgørende for, om metoderne vil kunne fungere i praksis.

Ved dagens afslutning gav det rådgivende udvalg en række forslag til opmærksomhedspunkter for det kommende arbejde. Udvalget roste også projektets deltagere for den fælles vision og den stærk setup med både universitetshospitaler, universiteter, producenter og rådgivning (godkendt teknologisk service). Desuden roste udvalget projektets deltagere for deres arbejde hidtil og knyttede store forhåbninger til de kommende resultater.